Zawódtechnik programista

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty ogólnokształcące  

 • Język polski
 • Język angielski
 • Drugi język obcy nowożytny do wyboru: język hiszpański, język francuski lub język niemiecki
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Fizyka
 • Historia
 • Historia i teraźniejszość
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty zawodowe kształcenie teoretyczne

 • Język angielski zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy informatyki
 • Projektowanie i tworzenie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Projektowanie oprogramowania
 • Podstawy programowania
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Zaawansowane aplikacje webowe
 • Testowanie i dokumentowanie aplikacji

Przedmioty zawodowe kształcenie praktyczne

 • Pracownia stron internetowych
 • Pracownia baz danych
 • Pracownia aplikacji internetowych
 • Pracownia podstaw programowania
 • Pracownia projektowania oprogramowania
 • Pracownia programowania obiektowego
 • Pracownia programowania aplikacji mobilnych
 • Pracownia zaawansowanych aplikacji webowych
 • Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji
 • Pracownia programowania aplikacji desktopowych
 • Praktyki zawodowe
 • Specjalizacja

Co nas wyróżnia

PRAKTYCZNY ASPEKT KSZTAŁCENIA
teoria i praktyka 30:70

SPECJALISTYCZNA KADRA DYDAKTYCZNA
nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz trenerzy z firm programistycznych

JĘZYKI OBCE
(j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski do wyboru)

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
w nowoczesnych pracowniach, laboratoriach oraz centrach symulacji

WSPÓŁPRACA Z MIĘDZYNARODOWYMI PARTNERAMI

ZEWNĘTRZNA CERTYFIKACJA UCZNIÓW

BOGATY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH I STAŻY UCZNIOWSKICH

Praktyczne umiejętności, które zyskasz

– Programowanie w językach wysokiego poziomu (Java, C#, należących do najpopularniejszych języków programowania na świecie)

– Tworzenie aplikacji mobilnych na platformy iOS i Android

– Tworzenie aplikacji internetowych w zakresie prac typu frontend i backend(JavaScript, PHP, Python, Ruby)

– Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa  (zabezpieczanie aplikacji i systemów informatycznych)

 

– Konfigurowanie i instalacja sieci komputerowych zgodnie ze standardem ISO/OSI

– Obsługa technologii chmurowych  (przygotowanie do certyfikacji AWS Certified Cloud Practitioner)

Program konsultowany z przedstawicielami SoDA – Software Development Association Poland – największej organizacji branżowej zrzeszającej firmy typu software house.

Dlaczego Vizja

 • NOWOCZESNY KAMPUS EDUKACYJNY Z BOGATYM ZAPLECZEM DYDAKTYCZNYM, SPORTOWYM, BIBLIOTEKĄ, SALĄ KINOWĄ, SALĄ ROZPRAW SĄDOWYCH, SALĄ DO SYMULACJI GIEŁDOWYCH
 • PROFESJONALNE PRACOWNIE I LABORATORIA: INFORMATYCZNE, BIOLOGICZNE, CHEMICZNE, ARTYSTYCZNE
 • PRZYJAZNA ATMOSFERA AKCEPTACJI I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI, OPARTA NA ZASADACH SAMORZĄDNOŚCI I MENTORINGU NAUCZYCIELI
 • AKTYWNOŚCI ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNĄ W WARSZAWIE

Etapy rekrutacji

Wybierz dogodną dla Ciebie formę zgłoszenia ucznia:

"

TELEFON
+48 577 023 500
+48 225 365 445

WIZYTA
osobiście

WYPEŁNIJ
formularz zgłoszeniowy

Zapisz się

Do kolejnych punktów procesu rekrutacji przejdziemy dopiero po kontakcie z naszej strony i po potwierdzeniu wolnych miejsc

Rozmowa kwalifikacyjna

Złożenie kompletu wymaganych
dokumentów rekrutacyjnych

Zakończenie procedury
rekrutacji, podpisanie umowy
edukacyjnej i wpisanie na listę uczniów

Rozpoczęcie nauki w technikum informatycznym w Warszawie TEVIZJA