Kadra nauczycielska

Olga Rostkowska – Wachowicz
Olga Rostkowska – Wachowicz Psycholog szkolny, terapeuta

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, posiadam uprawnienia pedagogiczne. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez PTP. Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać w trakcie studiów. Ukończyłam staż w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ oraz byłam wolontariuszką w Centrum Praw Kobiet. Pracowałam jako konsultant pierwszego kontaktu w „Niebieskiej Linii”. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem dla Rodzin, gdzie prowadziłam terapie indywidualne dzieci i dorosłych, a także grupy socjoterapeutyczne. Współpracowałam z przedszkolami w zakresie udzielania wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom, a także prowadziłam indywidualne terapie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przez ponad rok byłam wychowawcą w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD na warszawskim Bemowie, gdzie prowadziłam grupę przedszkolną. Odbyłam także staż psychoterapeutyczny w zakresie terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Pracowałam jako psycholog i nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej. Jestem trenerem Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli. Aktualnie jestem w trakcie zdobywania kwalifikacji z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz pedagogiki szkolnej oraz odbywam szkolenie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w zakresie Promocji Zdrowia Psychicznego. W Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej TE Vizja prowadzę terapie indywidualne dzieci i młodzieży, Treningi Umiejętności Społecznych, konsultacje dla rodziców oraz wykonuję diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.